De zeven van het Ostrea Lyceum

1. Een school met een boodschap

Het Ostrea Lyceum is een christelijke scholengemeenschap, die zich laat inspireren door Bijbelse waarden als naastenliefde en zorg voor de ons omringende wereld. Alle leerlingen volgen het vak godsdienst/levensbeschouwing. Elke dag wordt begonnen met een dagopening en leerlingen en docenten hebben een aandeel in de vieringen bij de christelijke feestdagen.

2. Kwaliteit

Het Ostrea Lyceum verzorgt hoogwaardig onderwijs. Dat blijkt uit de hoge slagingspercentages en de kwaliteitskaart van de inspectie voor het onderwijs. Het onderwijs is ook eigentijds en uitdagend; leerlingen krijgen niet alleen degelijk klassikaal les, maar gaan ook individueel of in groepen aan de slag. Computergebruik vinden wij belangrijk.

3. Elke afdeling een eigen plek en een eigen docententeam

Het Ostrea Lyceum is opgedeeld in vier kleine scholen: vmbo, mavo, havo en vwo. Elke afdeling heeft eigen (deel van een)gebouw en een eigen gespecialiseerd docententeam. De eigen plek zorgt voor herkenbaarheid en veiligheid. Het eigen gespecialiseerde docententeam kent de leerlingen en verzorgt onderwijs en begeleiding die past bij de leerlingen.

4. Snel op de juiste plek

Leerlingen worden op grond van het advies van de basisschool geplaatst in een vmbo-klas, een mavoklas, een havoklas of een vwo-klas. Iedereen krijgt direct les op het juiste niveau. Niet te moeilijk, niet te makkelijk, maar passend. Bij de overgang naar het tweede leerjaar proberen we het klassenverband in stand te houden. Als het nodig is, kunnen leerlingen overstappen naar een andere opleiding.

5. Aandacht en zorg voor leerlingen

Het is belangrijk dat leerlingen zich op school gekend, gewaardeerd en veilig voelen. De mentor, die in het eerste leerjaar thuis op bezoek komt, volgt het welbevinden en de leerresultaten van zijn of haar leerlingen. Leerlingen die extra zorg nodig hebben, krijgen zoveel mogelijk passende zorg.

6. Kansen en talenten

Leerlingen moeten zich in de breedte en in de diepte kunnen ontwikkelen. Daarom heeft het Ostrea Lyceum een rijk vakkenaanbod. Daarnaast is er een groot aanbod van activiteiten op het gebied van cultuur en sport. Talenten op elk gebied krijgen de ruimte bij ons.

7. Maatschappelijk betrokken

Op het Ostrea Lyceum vinden wehet belangrijk dat leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor de samenleving en het milieu. Door verschillende activiteiten in het onderwijs proberen we dat te bereiken.