Gymnasium

Leerlingen met een dubbel vwo-advies (advies basisschool en Cito of AOB-test) kunnen kiezen voor het gymnasium. Vanaf het eerste leerjaar volgen deze leerlingen bovenop het basisprogramma de klassieke talen Grieks en Latijn en maken ze tijdens die lessen ook kennis met de klassieke oudheid.

Vwo-topprogramma’s

Alle vwo-leerlingen (dus zowel gymnasium als atheneum) die iets extra’s willen, kunnen kiezen voor het vwo-topprogramma 'Science en Experience'. Experimenteren en praktisch onderzoek doen staan centraal. Ook kan er gekozen worden voor extra sport, in de vwo-sportklas of voor Arts of Top-Engels. Voor Top-Engels is er een selectieprocedure.

Alles op een rij: het keuzemenu

Keuze programma onderbouw vwo 2016-2017

Anglia op de mavo, de havo en het vwo

Leerlingen van de mavo, havo en het vwo krijgen de mogelijkheid deel te nemen aan het Anglia-examen. Het Anglia-examen wordt in elk leerjaar afgenomen en toetst volgens internationale normen het niveau van Engels van de kandidaat. Uiteindelijk kan een leerling het Proficiency level halen, dat toegang biedt tot tal van universiteiten in Groot-Brittannië. Het Anglia-examen wordt aangeboden door het Anglia Network Europe en gaat uit van het Anglia Examination Syndicate, onderdeel van het Chichester College in Chichester, Engeland. De examens worden inmiddels aangeboden in 42 landen wereldwijd. Leerlingen die deelnemen aan het Anglia-examen ontvangen een certificaat dat een goede aanvulling is op het schooldiploma en waardevol is voor een latere cv. De kosten variëren per leerjaar tussen de € 21 en € 34 euro. Alle leerlingen ontvangen tijdig de benodigde informatie om zich in te kunnen schrijven voor het Anglia-examen. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de heer Tollenaar (tll@ostrealyceum.nl) die voor de afdeling mavo en havo de Anglia-examens coördineert of mevrouw Robinson (rbn@ostrealyceum.nl) die dit op vwo-afdeling doet.

Versterkt talenonderwijs (VTO)

Naast Engels, Frans en Duits wordt er op de vwo-afdeling van het Ostrea ook een extra taal, Spaans, aangeboden. Lessen in de buitenlandse talen zullen zo snel mogelijk grotendeels in die taal plaatsvinden. Verder bevat het vwo-top programma de mogelijkheid om na het volgen van de lessen "Top Engels" een internationaal erkend diploma (Anglia examens) te halen. In de vierde klas van het vwo is het voor leerlingen die Top Engels volgen tevens mogelijk zich in te schrijven voor een tweejarig programma dat voorbereidt op het afleggen van het Cambridge CAE-examen.

Basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerweg

Vanaf klas 3 kunnen leerlingen kiezen voor het vak Duits.

Mavo-toptrajecten

Voor leerlingen op de mavo die nog iets extra willen, bestaan er verschillende toptrajecten:
Toptraject Business School: kennismaken met alles wat bij ondernemen hoort.
Toptraject NieuwTOn+: een praktisch vak dat natuurkunde en techniek combineert.
Toptraject Multimedia Class: leerlingen leren meer over (de bewerking van) beeld en geluid.
Toptraject Havo: speciaal voor leerlingen die na de mavo door willen stromen naar de havo.

LO-2 als examenvak op de mavo

Op de mavo kunnen leerlingen vanaf klas 3 het examenvak LO-2 (lichamelijke opvoeding) kiezen. Bij dit vak verdiepen leerlingen zich in verschillende sporten en leren ze trainingsschema’s maken en activiteiten organiseren. Deze opleiding bereidt voor op een vervolgopleiding zoals die bij het CIOS of geeft een voorsprong bij aanmelding bij een opleiding richting recreatie, welzijn of de politieopleiding.

BSM als examenvak op de havo

Leerlingen op de havo kunnen kiezen voor BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) als examenvak. Vaardigheden op het gebied van leidinggeven, communiceren en organiseren worden eigen gemaakt. Daarnaast leren leerlingen o.a. over EHBO, reanimatie en de geschiedenis van sport. Leerlingen met BSM kunnen doorstromen naar de sportacademie, sport en bewegingseducatie, PABO, (sport management en economische opleidingen, defensie of politieopleidingen en de opleiding voor fysiotherapie.

Business School

Leren wat ondernemen is, ook dat kan op de havo. In de onderbouw zijn er projecten, waarbij leerlingen kennismaken met het vak economie en ondernemerschap. In de derde klas leren ze hun eigen bedrijf op te richten en producten te verkopen. Leerlingen die in de vierde klas voor het vak management en organisatie kiezen. sluiten dit af met een ondernemersplan als profielwerkstuk.

Sportklassen in alle opleidingen

Het Ostrea Lyceum behoort al jaren tot de sportiefste scholen van Nederland. Leerlingen van klas 1 en 2 die veel van sport houden, kunnen dan ook kiezen voor de speciale sportklassen. Op het vwo kan dit zelfs tot en met klas 3. In de sportklassen krijgen leerlingen, naast de reguliere uren gym, twee uur extra sport. In die twee uur extra sport wordt vooral aandacht besteed aan sporten die tijdens de gewone uren gym niet of minder aan bod komen. Zo gaan de leerlingen in de sportklassen o.a. roeien, zwemmen, mountainbiken en tennissen.