Vwo-topprogramma’s

Op het vwo kun je kiezen voor het vak Latijn. Pas vanaf de tweede klas hoef je te beslissen of je met dit vak (én Grieks) verdergaat. Daarnaast kiezen alle vwo-leerlingen voor één van de topprogramma's. Je kunt kiezen voor Science & Experience, experimenteren en praktisch onderzoek doen staan centraal. Ook kan er gekozen worden voor extra sport, in de vwo-sportklas of voor ARTS, waarbij leerlingen creatief aan de slag gaan.  

Leerlingen op het vwo kennen naast de topklassen in de onderbouw ook het Ostrea-uur. In dat uur kunnen leerlingen aan de vakken werken waarin zij achterstanden hebben of juist aan uitdagende projecten werken die niet bij de reguliere vakken aan bod komen.

Alles op een rij: het keuzemenu

Anglia en Cambridge op de mavo, de havo en het vwo

Leerlingen van de mavo, havo en de eerste klas van het vwo krijgen de mogelijkheid deel te nemen aan het Anglia-examen. Het Anglia-examen wordt in elk leerjaar afgenomen en toetst volgens internationale normen het niveau van Engels van de kandidaat. Uiteindelijk kan een leerling het Proficiency level halen, dat toegang biedt tot tal van universiteiten in Groot-Brittannië. Het Anglia-examen wordt aangeboden door het Anglia Network Europe en gaat uit van het Anglia Examination Syndicate, onderdeel van het Chichester College in Chichester, Engeland. De examens worden inmiddels aangeboden in 42 landen wereldwijd. Leerlingen die deelnemen aan het Anglia-examen ontvangen een certificaat dat een goede aanvulling is op het schooldiploma en waardevol is voor een latere cv. De kosten variëren per leerjaar tussen de € 32 en € 79 euro. Alle leerlingen ontvangen tijdig de benodigde informatie om zich in te kunnen schrijven voor het Anglia-examen. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de heer Tollenaar (tll@ostrealyceum.nl) die voor de afdeling mavo en havo de Anglia-examens coördineert of mevrouw Robinson (rbn@ostrealyceum.nl) die dit op vwo-afdeling doet. Op het vwo wordt Anglia alleen in de brugklas aangeboden. Na klas 1 volgen deze leerlingen het Cambridge-traject.

Versterkt talenonderwijs (VTO)

Naast Engels, Frans en Duits wordt er op de vwo-afdeling van het Ostrea ook een extra taal, Spaans, aangeboden. Lessen in de buitenlandse talen zullen zo snel mogelijk grotendeels in die taal plaatsvinden. Verder bevat het vwo-top programma de mogelijkheid om na het volgen van de lessen "Top Engels" een internationaal erkend diploma (Anglia in klas 1 en Cambridge vanaf klas 2) te halen.

Mavo-toptrajecten

Voor leerlingen op de mavo die nog iets extra willen, bestaan er verschillende toptrajecten:
Toptraject Business School: kennismaken met alles wat bij ondernemen hoort.
Toptraject NieuwTOn+: een praktisch vak dat natuurkunde en techniek combineert.
Toptraject Multimedia Class: leerlingen leren meer over (de bewerking van) beeld en geluid.
Toptraject Havo: speciaal voor leerlingen die na de mavo door willen stromen naar de havo.

Bèta Challenge op de mavo

In elk beroep kom je raakvlakken met technologie tegen: het kassasysteem in een winkel, designsoftware in de marketing, sensoren en computers in het ziekenhuis. Bij het vak Bèta Challenge gaan leerlingen aan de slag met realistische opdrachten uit het bedrijfsleven en leren ze mbo-opleidingen kennen. Er wordt veel aandacht besteed aan samenwerken en ontwerpen, maar minstens even belangrijk is dat de leerling zichzelf beter leert kennen en ontdekt waar hij of zij goed in is.

LO-2 als examenvak op de mavo

Op de mavo kunnen leerlingen vanaf klas 3 het examenvak LO-2 (lichamelijke opvoeding) kiezen. Bij dit vak verdiepen leerlingen zich in verschillende sporten en leren ze trainingsschema’s maken en activiteiten organiseren. Deze opleiding bereidt voor op een vervolgopleiding zoals die bij het CIOS of geeft een voorsprong bij aanmelding bij een opleiding richting recreatie, welzijn of de politieopleiding.

BSM als examenvak op de havo

Leerlingen op de havo kunnen kiezen voor BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) als examenvak. Vaardigheden op het gebied van leidinggeven, communiceren en organiseren worden eigen gemaakt. Daarnaast leren leerlingen o.a. over EHBO, reanimatie en de geschiedenis van sport. Leerlingen met BSM kunnen doorstromen naar de sportacademie, sport en bewegingseducatie, PABO, (sport) management en economische opleidingen, defensie of politieopleidingen en de opleiding voor fysiotherapie.

NLT op de havo

Op de havo krijgen leerlingen vanaf leerjaar 1 het vak NLT. NLT staat voor Natuur Leven en Techniek.  Aan dit vak nemen de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde en aardrijkskunde deel. Bij NLT wordt dat wat de leerlingen leren direct betrokken op de praktijk en de buitenwereld. De leerlingen passen toe wat ze geleerd hebben. Leerlingen zien daardoor de zin van wat ze leren. NLT is daarmee een uitdagend, spannend en altijd actueel vak. Na het derde leerjaar kunnen de leerlingen NLT kiezen in hun profiel en er in klas 5 examen in doen. NLT is een zeer waardevolle aanvulling op een exacte profiel.

Spaans op de havo en het vwo

In havo 4 wordt het vak Spaans als startersvak aangeboden. Dit vak wordt met een schoolexamen afgesloten. Op het vwo wordt Spaans aangeboden aan alle leerlingen. Spaans is op deze opleiding tevens een examenvak.

Modules boekhouden op de havo en het vwo

In havo 4 wordt gedurende een periode een basismodule boekhouden aangeboden. Alle havo 4 leerlingen, ongeacht het profiel, kunnen hiervoor intekenen. Leerlingen hebben daarna de mogelijkheid, bij voldoende belangstelling, om een vervolgmodule te doen met deelname, voor eigen kosten, aan het landelijk examen elementair boekhouden. Erg nuttig voor leerlingen die overwegen een eigen bedrijf te gaan beginnen. Ook in vwo 5 wordt een boekhoudmodule aangeboden waar alle leerlingen voor in kunnen tekenen. Leerlingen hebben daarna de mogelijkheid om deel te nemen aan het landelijk examen elementair boekhouden/basiskennis boekhouden (BKB) dat georganiseerd wordt door de Associatie voor examinering. Dit diploma is nuttig voor alle leerlingen die later in het bedrijfsleven terecht komen. Voor leerlingen die accountancy of bedrijfseconomie willen studeren of een managementopleiding willen doen is het interessant, maar uiteraard ook voor leerlingen die een eigen bedrijf willen beginnen. Bij diverse opleidingen kan men een vrijstelling bekomen met het diploma elementair boekhouden.

Business School

Leren wat ondernemen is, ook dat kan op de havo. Zowel in de onder- als in de bovenbouw zijn er projecten waarbij leerlingen kennismaken met het vak economie en ondernemerschap.

Beroepsgerichte keuzevakken op het vmbo

Op de beroepsgerichte leerwegen kunnen de leerlingen in de bovenbouw kiezen uit vele praktijkgerichte keuzevakken. Deze keuzevakken komen uit diverse beroepsprofielen en vormen een breed veld waarop de leerling zich kan oriënteren en zijn of haar talenten verder kan ontwikkelen. Er moeten vier keuzevakken gekozen worden. De leerling kan kiezen voor keuzevakken die uit één profiel komen (bijvoorbeeld alle keuzevakken uit het profiel ‘zorg en welzijn’). Maar er kan ook heel breed gekozen worden door de vier keuzevakken uit verschillende profielen te kiezen (bijvoorbeeld één uit ‘zorg en welzijn’, één uit ‘economie en ondernemen’, één uit ‘groen’ en één uit ‘horeca, bakkerij en recreatie’). De beroepsgerichte keuzevakken vormen een onderdeel van het schoolexamen. Voor een overzicht van alle beroepsgerichte keuzevakken en hun beschrijving kunt u klikken op bovenstaande link.

Sportklassen in alle opleidingen

Het Ostrea Lyceum behoort al jaren tot de sportiefste scholen van Nederland. Leerlingen van klas 1 en 2 die veel van sport houden, kunnen dan ook kiezen voor de speciale sportklassen. Op het vwo kan dit zelfs tot en met klas 3. In de sportklassen krijgen leerlingen, naast de reguliere uren gym, twee uur extra sport. In die twee uur extra sport wordt vooral aandacht besteed aan sporten die tijdens de gewone uren gym niet of minder aan bod komen. Zo gaan de leerlingen in de sportklassen o.a. roeien, zwemmen, mountainbiken en tennissen.