Wim Steenbakker genomineerd voor OnderwijsTopTalentPrijs

22.09.2017
 

Wim Steenbakker genomineerd voor OnderwijsTopTalentPrijs

 

De docent muziek en wiskunde Wim Steenbakker van het Ostrea Lyceum in Goes is één van de twintig genomineerden van de toptalentenprijs van het Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie (NOP). De prijs voor toptalenten van de Nederlandse lerarenopleidingen van het primair en voortgezet onderwijs wordt op 5 oktober uitgereikt in Nijmegen.

 

Wim is door zijn opleiding, het conservatorium in Rotterdam (Codarts), voorgedragen voor deze prijs, vanwege onder andere zijn afstudeeronderzoek naar de manier waarop muziekonderwijs bij kan dragen aan een positieve ontwikkeling van kinderen met een autisme spectrumstoornis.  

 

Uit Wims onderzoek:

 

Voor de autistische leerlingen kan muziekles zorgen voor veel prikkels: er wordt immers gebruik gemaakt van verschillende instrumenten, er wordt vaak meer gebruik gemaakt van activerende werkvormen, het belevingsvermogen speelt een belangrijke rol en daarnaast zijn er veel groepsopdrachten waardoor autistische leerlingen zich niet altijd voldoende zeker voelen om mee te kunnen draaien bij het vak muziek. Dit is enorm zonde omdat muziek(educatie) juist deze autistische leerlingen zoveel kan bieden.

In de aanbeveling Muziek en Autisme: Autismevriendelijk muziekonderwijs in het VO wordt eerst de schoolproblematiek die autistische leerlingen tijdens de schoolloopbaan ondervinden geschetst en worden hiernaast ook de kwaliteiten van deze leerlingen benadrukt. Vervolgens wordt er ingegaan op de waarde van muziekeducatie. Dit voor de autistische leerling in het bijzonder. Ten slotte vindt er een aanbeveling voor muziekdocenten volgens de ABCDEF-methodiek plaats, zodat docenten handvatten hebben om autismevriendelijk muziekonderwijs te kunnen realiseren. De methodiek zorgt er tevens voor dat deze leerlingen worden geholpen bij de ontwikkeling waar zij door hun autisme problemen ondervinden. Door het interactieve karakter van de muzieklessen volgt er aansluitend ook een kort stappenplan dat de docent kan helpen om op een reflectieve manier de leerlingen nog beter te kunnen laten participeren in de klas.

Genomineerden  ontvangen een oorkonde en een boekenpakket. Mocht Wim de OnderwijsTopTalentenPrijs winnen, dan ontvangt hij een bronzen trofee, een geldbedrag, een interview in onderwijsblad Didactief, een jaarabonnement op Didactief en een lidmaatschap van onderwijsvakbond AOb. “Maar dat ik genomineerd ben, vind ik al een hele eer!”- aldus Wim Steenbakker

« ga terug