Info voor basisscholen

Brieven

05-09-17 Activiteiten en belangrijke data 17-18

03-02-17 Procedure digitale aanmelding (OSO)

03-02-17 Contactpersonen 2017-2018

 

Voorbeeld van een begeleidende brief voor het digitaal uitwisselen:

 Voorbeeldbrief digitale overdracht voortgezet onderwijs 2010