Informatiemomenten Ostrea Lyceum 2018

In week 4 en 5 werden er op de verschillende locaties informatieavonden georganiseerd voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders/verzorgers. Tijdens deze avonden volgden ouders/verzorgers en leerlingen een apart programma. De leerlingen volgden verschillende lesjes en ouders/verzorgers kregen algemene en afdelingsgerichte informatie en hadden de gelegenheid om rond te kijken in de school en vragen te stellen. We konden op deze avonden weer aan zeer veel ouders en leerlingen een goede indruk te geven van wat het Ostrea Lyceum te bieden heeft.

Op maandag 12 maart is er nog een extra informatieavond gymnasium/vwo-Top, waarop uitleg gegeven wordt over alle keuzemogelijkheden op het vwo. Tenslotte is er op woensdag 21 maart is er nog een extra informatiemiddag voor leerlingen en hun ouders/verzorgers die een ander advies hebben gekregen dan verwacht. Aanmelden voor deze bijeenkomsten is mogelijk via onderstaande button.

Na aanmelding ontvangt u direct een bevestiging per e-mail. Wanneer u meerdere informatiemomenten wilt bezoeken, dan dient u hiervoor steeds opnieuw aan te melden. Wilt u er bij het aanmelden op letten dat u een correct e-mailadres invoert? Houdt u voor het ontvangen van de bevestiging ook de map ongewenste e-mail in de gaten, sommige providers markeren deze automatische e-mails als ongewenst. Wanneer u geen bevestiging ontvangen hebt, neemt u dan telefonisch contact met ons op via 0113-212020.U ontvangt over deze avond of middag vooraf geen informatie meer van ons, maar we verwachten u op 12 of 21 maart op de locatie waarvoor u heeft aangemeld. U kunt zich daar melden bij de receptie.

 

Begin december hebben alle basisscholen in de regio informatiepakketjes, bestemd voor de leerlingen van groep 8, ontvangen. Komt u niet uit de regio, neemt u dan telefonisch contact met ons op via 0113-212020 of stuur een e-mail naar info@ostrealyceum.nl. Wij sturen u dan een pakketje toe.

Hieronder ziet u een aantal foto's van de informatieavonden. Zo krijgt u een indruk van wat er op zo'n avond te beleven is op het Ostrea Lyceum.

informatiemarkt voor ouders

proefjes doen bij scheikunde

lessen volgen

natuurkunde in de praktijk brengen

kennismaken met nieuwe vakken

rondgeleid worden door Ostrea leerlingen

aan de slag bij beeldende vorming

voorlichtingen van Ostrea leerlingen