Jaaractie

Naast intellectuele en persoonlijke ontwikkeling vinden we het als school belangrijk om onze leerlingen kennis te laten maken met vele vormen van culturele, sportieve en maatschappelijke activiteiten. We geloven erin dat het voor de persoonlijke ontwikkeling belangrijk is dat leerlingen betrokken zijn in een breed spectrum aan buitenschoolse activiteiten: van brugklasshow tot open podium, van sportevenementen tot Ostrea Stage Event, van feestavonden tot buitenlandse reizen. De school hecht eraan dat leerlingen zich ook sociaal manifesteren. Dat komt onder andere tot uitdrukking in de gezamenlijke inzet voor een goed doel. 

Jaaractie 2016-2017: Going Global - Stichting Edukans

Ieder schooljaar organiseert het jaaractieteam, bestaande uit leerlingen en docenten van het Ostrea Lyceum, verschillende activiteiten voor het goede doel. Na een succesvol actiejaar ten bate van Serious Request, is het dit jaar tijd voor een andere bestemming. In het schooljaar 2016-2017 gaat de opbrengst van onze jaaractie naar Going Global, Stichting Edukans.

Wat doet Stichting Edukans?

Edukans zorgt voor goed onderwijs in Afrika. Wij willen dit jaar onze aandacht richten op een Afrikaanse land Malawi. Het jaaractie team gaat dit schooljaar samen met leerlingen en docenten verschillende actie organiseren. Allemaal voor het goede doel in Malawi om het onderwijs en gezondheidszorg te ondersteunen en verbeteren.

Edukans werkt met succes aan STER-schoolprogramma’s waarbinnen 5 belangrijke aspecten van het onderwijs alle aandacht krijgen (veilige leeromgeving, leren, doceren, management en ouderbetrokkenheid).

GEEF JONGEREN DE KANS VAN HUN LEVEN
Edukans wil dat jongeren hun eigen, verantwoordelijke, keuzes kunnen maken. En zet hier het internationaliseringsprogramma Going Global voor in. De uitwisseling tussen de leerlingen en docenten uit het ontwikkelingsland en uit Nederland is heel effectief. Samen wordt gewerkt aan levensvaardigheden zoals zelfvertrouwen hebben, kinderrechten, praten met je ouders en omgaan met seksualiteit. De belangrijkste boodschap: maak je school af, dan heb je betere toekomstkansen.

MET GOING GLOBAL IN ACTIE VOOR MALAWI
En nergens is dat harder nodig dan in Malawi, één van de armste landen van Sub-Sahara Afrika. Waar meer dan 50% van de bevolking jonger is dan 15 jaar. Dit jaar zetten we ons met Edukans Going Global daarom in voor jongeren in Malawi. Ons doel? Jongeren blijven op school, leren hun eigen keuzes te maken en zijn hiermee een inspiratie voor andere jongeren. Hun omgeving van familie, gemeenschap tot gemeenschapsleiders en beleidsmakers op nationaal niveau onderkennen het belang van onderwijs en nemen maatregelen om de rechten van jongeren na te leven. In februari 2017 gaan leerlingen en docenten naar twee gebieden in Malawi.
Dit doen we om onze doelen te bereiken:
Training en uitwisseling over seksuele vorming.
Training en uitwisseling over kinderrechten.
Training en uitwisseling over life-skills
Lobby-bijeenkomst met ouders, gemeenschapsleden en lokale leiders met als doel belang van onderwijs te verankeren in de gemeenschap.
Verbeteren van het onderwijs door de uitwisseling van docenten. Hierin is aandacht voor activerende didactiek, betrekken van leerlingen bij de les, geven van feedback en in gesprek gaan met je leerlingen over moeilijke onderwerpen.

We hopen op een succes in zowel bewustwording over arm en rijk als ook in een grote opbrengst om daadwerkelijk het verschil te kunnen maken. Met de opbrengst worden kinderen in Malawi geholpen om een hoopvolle toekomst op te bouwen.