beeldende vorming

In de eerste klas heb je twee uur in de week het vak beeldende vorming; vroeger noemden we dit vak 'tekenen'. In de speciale vaklokalen maak je kennis met heel veel verschillende materialen en technieken, zoals schilderen met aquarelverf en plakkaatverf, tekenen met pen en Oost-Indische inkt en grafietstift. Heerlijk om je eigen mogelijkheden te ontdekken. Je hebt veel  praktijklessen, maar ook af en toe een theorieles. Die theorieles  is dan een aanvulling op je praktijkopdracht. Overal in het schoolgebouw en in de vaklokalen beeldende vorming kun je werkstukken van de andere leerlingen bewonderen. In de bovenbouw kun je zelfs examen doen in het kunstvak beeldende vorming.

Dhr. Lamper