Biologie

Biologie gaat over leven. Alles wat leeft om precies te zijn. Van je eigen moestuintje tot aan de berggorilla's in het regenwoud van Uganda en de eenzame ijsbeer op de poolvlakte. Het leven op onze aarde is mooi en vooral heel bijzonder. Het roept ook vragen op: Waarom krijg je koorts als je ziek bent? Hoe kunnen ganzen hun weg terugvinden in de mist? Waarom zijn zoveel planten groen? Werken de hersenen ook als je slaapt?
Aan de hand van anekdotes, filmpjes, animaties en experimentjes word je in de lessen langs de ondoorgrondelijke weg van het leven geleid.

Mw. Geschiere-van de Gruiter