biologie

Mevr. GeschiereBiologie is een vak waarin je kennismaakt met verschillende onderdelen van het leven. Je kunt hierbij denken aan het menselijk lichaam (zintuigen, het skelet, erfelijkheid, spijsvertering etc), maar ook aan het milieu (planten en dieren, relaties tussen organismen). Theorielessen uit het boek wisselen we af met praktijk. Zo werken we in de eerste klas vaak met de microscoop en doen we in klas 2 en 3 allerlei proefjes om de lesstof te verduidelijken. We hebben daarvoor speciale praktijklokalen.

Mw. Geschiere