Bb/kb

Basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerweg

De afdeling is gehuisvest aan de Bergweg. Dit is een veilige thuisbasis voor de leerlingen, waar aandacht en structuur centraal staan. De leerlingen krijgen les van een klein, herkenbaar docententeam. Hierdoor worden doorgaande leer- en begeleidingslijnen optimaal gerealiseerd. De afdeling BK richt zich met name op leerlingen die praktisch zijn ingesteld.

Kenmerken van deze opleidingen

De basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg zijn vierjarige opleidingen met de nadruk op de praktijk. Het verschil tussen de leerwegen zit met name in het niveau en aanpak. Leerlingen oriënteren zich op de beroepskeuze voor het vervolgonderwijs en maken pas in klas 4 een keuze voor het vervolgonderwijs.

In een basisberoepsgerichte leerwegklas zitten ongeveer 19 leerlingen, in de kaderberoepsgerichte leerweg is de grootte van de klassen ongeveer 25 leerlingen. Door dit beperkte aantal kan er door de docent extra aandacht aan de leerlingen besteed worden. Bovendien krijgen de leerlingen in de onderbouw les van een beperkt aantal docenten, doordat de docenten en met name de mentor, lesgeven in meerdere vakken. Het docententeam overlegt intensief. Ook dit komt de begeleiding van de leerlingen ten goede. Docenten hebben afspraken gemaakt over de manier waarop ze de lessen invullen. Dit geeft voor de leerlingen rust en structuur.

In de onderbouw volgen de leerlingen de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, economie, mens&maatschappij, biologie&zorg, rekenen, informatiekunde, natuur&techniek, levensbeschouwing/godsdienst. Daarnaast hebben de leerlingen ook een begeleidingsles waarin het ‘leren leren’ aangeleerd wordt en een mentoruur waarin de mentor meer individuele zaken met de leerlingen bespreekt. Ook wordt er in de onderbouw al vanaf klas 1 aandacht geschonken aan de loopbaanoriëntatie. Vragen als ‘wie ben ik’, ‘wat wil ik’ en ‘wat kan ik’ staan centraal.

Beroepsprofiel Dienstverlening en Producten

In de basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg van het Ostrea Lyceum volgen alle leerlingen in de bovenbouw het brede beroepsprofiel Dienstverlening & Producten. De leerlingen zijn 14 uur in de week bezig zich te oriënteren op de beroepssectoren. Een groot deel van deze uren wordt praktisch ingevuld. De leerlingen worden toegerust met vaardigheden die zij voor vele beroepen kunnen gebruiken, zoals het organiseren van activiteiten, presenteren, promoten en verkopen en (multimediale en technische) producten maken en verbeteren. Naast deze vaardigheden leren de leerlingen ook algemene vaardigheden zoals plannen, samenwerken en kritisch naar eigen werk te kijken.

Keuzemogelijkheden

De leerlingen kiezen in de bovenbouw vier beroepsgerichte keuzevakken* waar zij hun talenten en interesses verder in kunnen ontwikkelen. Het aanbod van keuzevakken zorgt ervoor dat de leerling zich zowel breed als ook gericht op een bepaalde sector kan ontwikkelen. Hieronder staan de beroepsgerichte keuzevakken vermeld. Voor meer informatie over deze keuzevakken klikt u hier.

Bakkerij
Bloemwerk
Commercieel
Digispel
Distributie
Fotografie
Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid
Kennismaken met uiterlijke verzorging
Keuken
Mens en Zorg
Mode & design
Ondernemen
Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten
Podium
Recreatie
Secretarieel
Tekenen, schilderen en illustreren
Welzijn  kind en jongere

Verder krijgen de leerlingen nog een aantal andere vakken. Nederlands en Engels zijn verplichte vakken. Daarnaast kiezen de leerlingen nog 2 vakken uit biologie, wiskunde en economie.
*) Keuzemogelijkheden worden aangeboden wanneer het organisatorisch mogelijk is.

Sportklas

Als extra kunnen ook de leerlingen van de eerste en tweede klas bb/kb kiezen voor de sportklas. Twee uur extra sport bovenop het rooster, speciaal voor sportieve leerlingen. Leerlingen maken het hele jaar door kennis met sporten die niet voorkomen in de gewone gymlessen, zoals mountainbiken, strandsporten, snowboard-, ski- en schaatsclinics, survivaltocht etc. In de bovenbouw kan de sportklas een vervolg krijgen in de keuzemodules ‘ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten’ en ‘geüniformeerde dienstverlening en veiligheid’ (bb/kb). 

Leerwerktraject

Binnen de basisberoepsgerichte leerweg bestaat de mogelijkheid om een leerwerktraject te volgen. Deze leerroute is een combinatie van binnen- en buitenschools leren. De leerlingen volgen tenminste de vakken Nederlands, rekenen en het beroepsgerichte programma. De opleiding wordt afgesloten met een diploma wat ook toegang geeft tot niveau 2 van het mbo.

Het examen

Voor alle leerlingen begint het eindexamen al in het derde leerjaar. Een leerling bouwt in het derde en vierde leerjaar een examendossier op. Een examendossier geeft een overzicht van de afgelegde toetsen, opdrachten en werkstukken die de leerling heeft gemaakt en de resultaten die hij/zij daarbij heeft behaald. Het vierde leerjaar wordt afgesloten met het centraal examen; sommige examens van dit landelijke examen zullen digitaal afgenomen worden. Het diploma basisberoepsgerichte leerweg geeft toegang tot niveau 2 van het mbo. Het behalen van het diploma kaderberoepsgerichte leerweg geeft toegang tot niveau 3 of 4 van het mbo.