bb/kb

Basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerweg

Deze afdeling is gehuisvest aan de ’s-Heer Elsdorpweg. Dit is een veilige en kleine thuisbasis voor de leerlingen, waar aandacht en structuur centraal staan. De leerlingen krijgen les van een klein, herkenbaar docententeam. Hierdoor worden doorgaande leer- en begeleidingslijnen optimaal gerealiseerd. De afdeling BK richt zich met name op leerlingen die praktisch zijn ingesteld.

Kenmerken van deze opleidingen

De basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg zijn vierjarige beroepsgerichte opleidingen. De opleidingen kenmerken zich door nadruk op praktijk en het oriënteren op de beroepskeuze voor het vervolgonderwijs. Het verschil tussen de leerwegen zit met name in het niveau en aanpak. Leerlingen moeten pas in klas 4 een keuze maken voor het vervolgonderwijs.

In een basisberoepsgerichte leerwegklas zitten ongeveer 19 leerlingen, in de kaderberoepsgerichte leerweg is de grootte van de klassen ongeveer 25 leerlingen. Door dit beperkte aantal kan er door de docent extra aandacht aan de leerlingen besteed worden. Bovendien krijgen de leerlingen les van een beperkt aantal docenten, doordat de docenten en met name de mentor, lesgeven in meerdere vakken. Het docententeam overlegt intensief. Ook dit komt de begeleiding van de leerlingen ten goede. Docenten hebben afspraken gemaakt over de manier waarop ze de lessen invullen. Dit geeft voor de leerlingen rust en structuur.

Vanaf klas 1 worden alle leerlingen voorbereid op het maken van een eventuele keuze voor het beroepsprofiel in de bovenbouw. In de basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg van het Ostrea Lyceum volgen alle leerlingen het brede beroepsprofiel Dienstverlening & Producten. De leerlingen zijn 14 uur in de week bezig zich te oriënteren op de beroepssectoren. Een groot deel van deze uren wordt praktisch ingevuld. De leerlingen worden toegerust met vaardigheden die zij voor vele beroepen kunnen gebruiken, zoals het organiseren van activiteiten, presenteren, promoten en verkopen en (multimediale) producten maken en verbeteren. Naast deze vaardigheden leren de leerlingen ook algemene vaardigheden zoals plannen, samenwerken en kritisch naar eigen werk te kijken. 

De leerlingen kiezen ook vier beroepsgerichte keuzevakken waar zij hun talenten verder in kunnen ontwikkelen. Het aanbod van keuzevakken zorgt ervoor dat de leerling zich zowel breed als ook gericht op een bepaalde sector kan ontwikkelen. Verder krijgen de leerlingen nog een aantal andere vakken. Nederlands en Engels zijn voorbeelden van verplichte vakken. Daarnaast kan nog een keuze worden gemaakt uit biologie, wiskunde, economie of natuur/ scheikunde 1. Het diploma basisberoepsgerichte leerweg geeft toegang tot niveau 2 van het mbo. Het behalen van het diploma kaderberoepsgerichte leerweg geeft toegang tot niveau 3 of 4 van het mbo.

 

Leerwerktraject

Binnen de basisberoepsgerichte leerweg bestaat de mogelijkheid om een leerwerktraject te volgen. Deze leerroute is een combinatie van binnen- en buitenschools leren. De leerlingen volgen tenminste het vak Nederlands en het beroepsvoorbereidende aangepaste programma. De opleiding wordt afgesloten met een diploma.

Het examen

Voor alle leerlingen begint het eindexamen al in het derde leerjaar. Een leerling bouwt in het derde en vierde leerjaar een examendossier op. Een examendossier geeft een overzicht van de afgelegde toetsen, opdrachten en werkstukken die de leerling heeft gemaakt en de resultaten die hij/zij daarbij heeft behaald. Het vierde leerjaar wordt afgesloten met het centraal examen; sommige examens van dit landelijke examen zullen digitaal afgenomen worden.

Extra

Voor alle extra’s die de opleiding aanbiedt, kunt u kijken op de pagina Extra op het Ostrea.