Info voor basisscholen

Brieven

31-01-18 Aanspreekpersonen 1819

31-01-18 Brief m.b.t. aanmelden

31-01-18 Brief digitale overdracht

 

Voorbeeld van een begeleidende brief voor het digitaal uitwisselen:

 Voorbeeldbrief digitale overdracht voortgezet onderwijs 2010