TOPKLAS HAVO

Naast de doelstellingen van m@h@t streeft de school nog een doel na, namelijk die van Topklas. Om ervoor te zorgen dat de leerlingen die door mogen stromen naar havo 4 kansrijker zijn, mogen 25 leerlingen meedoen aan een Topklas havo.

De organisatie van de Topklas ziet er als volgt uit:

1. Lessen
Elke week zijn er twee lessen, waarin de vakken Nederlands, Engels, Duits, wiskunde A en B en biologie worden gegeven. De verplichte vakken Nederlands en Engels worden door iedereen gevolgd. De vakken wiskunde A en B, biologie en Duits worden alleen gevolgd door die leerlingen die het vak in havo 4 willen kiezen. De lessen worden voor een groot gedeelte verzorgd door havo docenten, zodat leerlingen ervaring krijgen met de manier van werken op de havo.

2. Vaardigheden
Daarnaast worden er vaardigheden aangeleerd en getraind. Dit gebeurt voor een klein gedeelte tijdens de les, maar grotendeels zelfstandig. Leerlingen moeten dan in groepjes een soort profielwerkstuk maken, waarin ze gebruik moeten maken van alle vaardigheden die ze nodig hebben op de havo. Ze worden daarbij wel begeleid door een docent.