speel de ostreagame

Wil je op een leuke manier onze school leren kennen en ook nog eens kans maken op een mooie prijs? Doe dan mee met de OstreaGame! Door het spel te spelen, kom je steeds meer te weten over het Ostrea Lyceum.
Ga naar www.ostreagame.nl, maak een account aan en start met het spel.

Natuurlijk mag je hulp inroepen van broers, zussen, ouder(s)/verzorger(s), vrienden, buren enz. Bovendien zijn veel antwoorden te vinden in dit magazine, op onze website www.ostrealyceum.nl én je kunt een hint vragen in het spel. Ook op onze social media kanalen (Instagram/Facebook/Tiktok) worden regelmatig hints gegeven.

De antwoorden vul je in op het gameformulier wat je via de basisschool hebt ontvangen. Geen formulier ontvangen of ben je het kwijt? Je kunt het ook downloaden via bovenstaande link of op ostreagame.nl. Je kunt op elk moment stoppen en weer verder gaan met het spel.

Het antwoord op de laatste vraag kun je alleen vinden tijdens ons online Open Huis. Kijk dus op 8, 9 en/of 10 februari naar één van onze online open dagen, vul het laatste antwoord in, maak de slogan compleet en lever het formulier in. Stuur een foto of een scan van je (volledig) ingevulde formulier naar game@ostrealyceum.nl en doe mee voor die mooie hoofdprijs!