Het Ostrea Lyceum volgt het provinciale advies voor de schoolvakanties en stemt het vakantierooster af met de medezeggenschapsraad (MR).

Schooljaar 2019/2020 
Herfstvakantiemaandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober 2019
Kerstvakantiemaandag 23 december t/m vrijdag 03 januari 2020
Voorjaarsvakantiemaandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020
Goede vrijdag - Pasenvrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020
Meivakantiemaandag 20 april t/m vrijdag 01 mei 2020
Bevrijdingsdagdinsdag 05 mei 2020
Hemelvaartsdag + vrijdagdonderdag 21 mei t/m vrijdag 22 mei 2020
Pinksterenmaandag 01 juni 2020
Zomervakantiemaandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus 2020