Wat gaat het me kosten?

De meeste leermiddelen op het Ostrea Lyceum zijn gratis. Denk bijvoorbeeld aan boeken, examentrainingen en digitaal lesmateriaal. Toch blijft er een aantal zaken over waar we wel een bijdrage voor vragen.

Schoolboeken

Het lenen van boeken en lesmaterialen is gratis, maar we vragen wel een borgsom. Dat doen we om leerlingen te stimuleren zorgvuldig met de boeken om te gaan en deze na afloop van het schooljaar weer netjes in te leveren. Wanneer de leerlingen in de werkboeken mogen schrijven, hoeven de werkboeken niet ingeleverd te worden aan het eind van het schooljaar. Als de betreffende boeken niet, niet allemaal of beschadigd worden ingeleverd, ontvangen de ouder(s) en/of verzorger(s) een nota. Na afloop van de schoolloopbaan wordt de borg teruggestort.

Een aantal zaken dienen wel aangeschaft te worden. Denk bijvoorbeeld aan een rekenmachine, een atlas en een woordenboek.

Borg lenen boeken & lesmateriaal: €75,-

Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage

Naast regulier onderwijs maken wij ons sterk voor een verdieping van het onderwijs. Dit doen we door het organiseren van extra activiteiten die primair het doel hebben om de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van onze leerlingen te bevorderen. De overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks aan ouders voorgelegd. Hierin zijn alle activiteiten, diensten en artikelen weergegeven. Ouder(s)/verzorger(s) kiezen aan welke activiteiten hun kind mag deelnemen en welke diensten en artikelen ze van de school willen afnemen.

We wijzen ouders erop dat de bijdrage vrijwillig is en dit geen nadelige invloed heeft op het volgen van het reguliere onderwijs. Wel kan het zijn dat het niet kiezen voor een activiteit, artikel of een dienst tot gevolg kan hebben dat de leerling niet aan die bepaalde activiteit kan deelnemen, het artikel niet zal ontvangen of geen gebruik kan maken van de geboden dienst. Het overzicht van de geboden activiteiten, artikelen en diensten, de daarbij behorende bedragen en de modelovereenkomst staat onderaan deze pagina. 

Voor de start van het schooljaar ontvangt u een overeenkomst met betrekking tot de schoolnota. Deze overeenkomst kan getekend worden ingeleverd bij het ophalen van de boeken. Bij afname van het complete pakket ontvangt de ouder/verzorger een korting. Aan de hand van de ingevulde overeenkomst wordt de nota opgemaakt en in november verstuurd.

Activiteiten

Elke afdeling en elk leerjaar heeft een aantal activiteiten, zoals introductie, voorstellingen en excursies. Buitenschoolse excursies en activiteiten worden apart in rekening gebracht.

Activiteiten: €60,-

Artikelen

We bieden bewust zelf schoolartikelen aan, zodat alle leerlingen tijdens de lessen over hetzelfde materiaal beschikken. Zo is het verplicht om tijdens de gymlessen een Ostrea gymshirt te dragen. Voor de lessen verzorging, beeldende vorming, techniek, NLT, biologie, natuurkunde en scheikunde worden materialen gebruikt ten behoeve van lesprojecten. Voor de lessen beeldende vorming hebben leerlingen een tekenpakket nodig, bestaande uit onder andere verf, kroontjespen, specifieke potloden en penselen. Als laatste vragen wij om een mediatheekbijdrage in de vorm van een schoolpas, waarmee leerlingen gebruik kunnen maken van boeken, dvd's, de uittrekselbank, tijdschriften en de krantenbank. De schoolpas dient tevens als identificatiemiddel en kan gebruikt worden om te printen.

Verbruiksmaterialen:     €25,-
Tekenpakket:                  €19,50
Mediatheekbijdrage:      €8,-

Diensten

Voor elke leerling is er een kluisje beschikbaar om boeken, jassen en andere waardevolle spullen op te bergen. Zo wordt de schooltas niet te zwaar. De borg hiervoor wordt aan het einde van de schoolcarrière terugbetaald (indien het kluisje niet is beschadigd). Als leerlingen een sleutel kwijtraken, wordt er een nieuw slot in het kluisje gezet. Hiervoor ontvangen de ouder(s) en/of verzorger(s) een factuur.

Huur kluisje per jaar:  €9,-
Borg (eenmalig):          €17,50

Bovenstaande activiteiten, artikelen en diensten worden per afdeling en leerjaar opgenomen in de overeenkomst.

Gymshirt
Het is verplicht tijdens de gymlessen een Ostrea-gymshirt te dragen. Via Intersport Goes kunt u het gymshirt met Ostrea-logo bestellen.

Sportklas

Leerlingen die deel uitmaken van de sportklas betalen een bijdrage voor extra sportlessen die op locaties buiten de school worden verzorgd, extra materialen die daarvoor nodig zijn en de inzet van gastdocenten. Leerlingen die hebben gekozen voor de sportklas bestellen een sportklasshirt via Intersport Goes. Tijdens de les is het verplicht dit shirt te dragen. Het is, indien gewenst, ook mogelijk om een kledingpakket te kiezen.

Bijdrage sportklas per jaar:   €50,-

Spaarregeling reizen

In de bovenbouw wordt een meerdaagse excursie georganiseerd. Het is mogelijk om deel te nemen aan een spaarregeling, zodat er per kwartaal een klein vast bedrag kan worden ingelegd om te sparen voor de reis.

Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld heeft als doelstelling dat alle kinderen op school mee moeten kunnen doen. In steeds meer gezinnen is het moeilijk om de kinderen deel te laten nemen aan sportclubs, extra schoolactiviteiten of muziekles. Ook de kosten die de school met zich meebrengt (schoolmaterialen, excursies) zijn voor steeds meer mensen niet op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen of achteraf pas een beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening. Zij kunnen echter wel rekenen op steun van de Stichting Leergeld. Voor meer informatie kunt u terecht op het ouderportaal van onze school en op de website van Stichting Leergeld.

Busvervoer
Via Connexxion kan een leerling reizen met "Zeeland Voordeel". Voor meer informatie, zie onderstaande links.
Zeeland Voordeel
Persoonlijke OV-chipkaart aanvragen