Havo

Tweejarige brugperiode

Op het Ostrea Lyceum werken we met een tweejarige brugperiode. Dat betekent dat je bij ons twee jaar de tijd krijgt om je te ontwikkelen tot het niveau dat nodig is om succesvol in te kunnen stromen in havo 3. Heb je moeite met een bepaald vak? Dan kun je kosteloos ondersteuning ontvangen! Mocht die ondersteuning onvoldoende baat hebben, dan gaan we samen op zoek naar een passende oplossing. Presteer je bijzonder goed? Dan kun je doorstromen naar het vwo.

Leerjaar 1

In de eerste weken leer je jouw klasgenoten, docenten en school beter kennen. Die periode sluiten we in oktober af met de brugklasshow. Daarna begint de échte uitdaging; laten zien dat havo voor jou de beste opleiding is! De mentor helpt je daarbij, onder andere door thuis langs te komen. Je volgt vakken als aardrijkskunde, muziek, lichamelijke opvoeding, nlt (natuur, leven en technologie) geschiedenis en biologie. Daarnaast krijg je verschillende talen en volg je twee uur per week de door jou gekozen module van de OstreAcademy.

Ook leer je werken met digitale communicatiemiddelen, waaronder de digitale leeromgeving (ELO) en wordt een aantal maatschappelijke zaken zoals roken, alcohol en multimediagebruik besproken aan de hand van projecten.

Leerjaar 2

Net als in het eerste leerjaar staan training in vaardigheden en het toepassen van kennis in dit jaar centraal. Zo bereiden wij jou stap voor stap voor op havo 3, 4 en 5! De mentor blijft een actieve en belangrijke rol spelen en houdt met jou en met je ouder(s)/verzorger(s) contact, zowel over jouw prestaties als over hoe het met je gaat. In dit jaar volg je vakken als wiskunde, levensbeschouwing en muziek en breiden we het talenpakket uit met Frans en Duits. Aan het einde van het jaar kijken we of havo inderdaad het geschikte niveau is. Meestal stroom je door naar havo 3, maar mavo en vwo behoren ook tot de mogelijkheden.

Leerjaar 3

In het derde leerjaar doen nieuwe vakken hun intrede: natuur- en scheikunde en economie. Daarnaast staat de profielkeuze in dit jaar centraal. Aan de hand van loopbaanoriëntatie en -begeleiding leer je jouw interesses, kwaliteiten, competenties en mogelijkheden kennen. Daarnaast kun je tijdens de stagedag kennismaken met een beroep naar keuze. Aan het eind van het jaar maak je een keuze uit de volgende profielen:

Cultuur & Maatschappij
Economie & Maatschappij
Natuur & Gezondheid
Natuur & Techniek

Leerjaar 4 en 5

In de tweede fase van de opleiding staat het zelfstandig leren werken en denken centraal. Op het Ostrea Lyceum vinden we het belangrijk dat je je bewust bent van jouw maatschappelijke omgeving. Om de juiste vaardigheden te ontwikkelen en je voor te bereiden op het hbo worden in dit jaar toetsweken geïntroduceerd. In havo 4 zijn dat er vier, in havo 5 drie. De mentor blijft regelmatig contact houden. Daarnaast kun je je oriënteren op de verschillende mogelijkheden voor een eventuele vervolgstudie door middel van bedrijfs- en opleidingsbezoeken en voorlichtingsdagen. In het vijfde jaar is het tijd voor de finale! In dit jaar gaan we aan de slag met het voorbereiden van jouw vervolgstudie. Je bezoekt meeloop- en proefstudeerdagen en doet opdrachten om tot een definitieve studiekeuze te komen. In mei start het centraal examen. We sluiten het jaar natuurlijk af met een feestelijke diploma-uitreiking!

Het examen

Het examen bestaat uit een landelijk centraal examen en meerdere schoolexamens. Alle resultaten leggen we vast in jouw persoonlijke examendossier. Sommige vakken sluit je af in het vierde jaar. Het landelijk centraal examen is de afsluiting van jouw opleiding.