Het Ostrea Lyceum volgt het provinciale advies voor de schoolvakanties en stemt het vakantierooster af met de medezeggenschapsraad (MR).

Schooljaar 2022/2023

Herfstvakantiemaandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantiemaandag 26 december t/m vrijdag 06 januari 2023
Voorjaarsvakantiemaandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari 2023
Goede vrijdag - Pasenvrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023
Meivakantiemaandag 24 april t/m vrijdag 05 mei 2023
Hemelvaartsdag donderdag 18 t/m vrijdag 19 mei 2023
Pinksterenmaandag 29 mei 2023
Zomervakantiemaandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2023