Het Ostrea Lyceum volgt het provinciale advies voor de schoolvakanties en stemt het vakantierooster af met de medezeggenschapsraad (MR).

Schooljaar 2022/2023

Herfstvakantiemaandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantiemaandag 26 december t/m vrijdag 06 januari 2023
Voorjaarsvakantiemaandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari 2023
Goede vrijdag - Pasenvrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023
Meivakantiemaandag 24 april t/m vrijdag 05 mei 2023
Hemelvaartsdag donderdag 18 t/m vrijdag 19 mei 2023
Pinksterenmaandag 29 mei 2023
Zomervakantiemaandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2023

Schooljaar 2023/2024

* Let op: de herfstvakantie 2023 en de meivakantie 2024 wijkt af van het advies van het ministerie van OCW. 

Herfstvakantie *maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober 2023
Kerstvakantiemaandag 25 december t/m vrijdag 05 januari 2024 
Voorjaarsvakantiemaandag 12 t/m vrijdag 16 februari 2024
Goede vrijdag - Pasenvrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024
Meivakantie *maandag 22 april t/m vrijdag 03 mei 2024
Hemelvaartsdag donderdag 9 t/m vrijdag 10 mei 2024
Pinksterenmaandag 20 mei 2024
Zomervakantiemaandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus 2024