Kernwaarden

Wij willen dat jij je thuis voelt op een plek waar hoogwaardig en eigentijds onderwijs wordt gegeven. Waar iedereen welkom is en waar we betrokken zijn bij onze omgeving. Een eigen plek, op het juiste niveau, waar je de aandacht en kansen krijgt die je verdient.

Samen zijn, samen doen

Het Ostrea Lyceum is een school waar iedereen zich thuis kan voelen. Inclusiviteit is een vanzelfsprekendheid. Bij ons op school wordt Paarse Vrijdag gevierd, is er ruimte voor levensbeschouwelijke verschillen en kan iedereen zichzelf zijn en erbij horen. Dat betekent voor ons niet een keuze voor individualisme, maar juist voor het samen dingen doen, voor vormen van samenwerkend leren.  

De puzzelstukken vallen in elkaar, je bent een los individu maar samen met de anderen één geheel. De puzzel samen leggen staat symbool voor doen.

Ontplooien en groeien

Het Ostrea Lyceum staat voor het leren en ontwikkelen van onze leerlingen. We geven de leerlingen de ruimte om uit te vinden wie ze zijn, waar hun kwaliteiten en talenten liggen. We dagen hen uit, uiten verwachtingen, prikkelen hen kritisch maar ook trots te zijn op zichzelf en laten hen stappen zetten in zelfstandigheid. Daarbij gaan we uit van vorming die breder is dan vakinhoud alleen. Zo kiezen we voor tweejarige brugklassen en een breed aanbod van verrijkende activiteiten in de OstreAcademy.  

 

Het blad staat symbool voor het groeien in je kwaliteiten en talenten. Daarnaast staat het voor ontkiemen, jezelf ontplooien en zorgen voor de wereld om je heen.

Kijken met een brede blik

Onze leerlingen groeien op in de wereld van nu en vormen de wereld van straks. Op het Ostrea Lyceum leren we dat ze verder moeten kijken dan de neus lang is. De wereld houdt niet op bij de schooldeuren. Zo maken ze kennis met mooie en minder mooie kanten van onze maatschappij. Elk jaar is er een jaaractie voor een goed doel, waarmee betrokkenheid bij de wereld wordt getoond. 

 

Het verbreden van je horizon, kijken naar dat wat buiten je blikveld is. Dat wat nu misschien ver van je afstaat én wat je in de toekomst tegen kunt komen.

Daar kom je graag

Onze school is groot in vergelijking met basisscholen, maar klein in vergelijking met het vervolgonderwijs. In deze tussenmaat vinden leerlingen snel de weg, blijft het overzichtelijk en lukt het zich snel thuis te voelen. Het Ostrea Lyceum kenmerkt zich door een breed gevoelde veiligheid, hoge ouder-, medewerkers- en leerlingentevredenheid. Er is een in het algemeen gemoedelijke sfeer - vriendelijk als het kan, streng als het moet. En er is aandacht voor wie het even tegenzit.  

 

Een plek waar je graag komt en waar je je snel thuis voelt. Het Ostrea Lyceum kenmerkt zich tevens door een gevoel van veiligheid en tevredenheid.