Natuur, Leven en Technologie is een uitdagend, spannend en actueel vak waarin je écht kunt toepassen wat je geleerd hebt, met vakken als biologie, natuur- en scheikunde, wiskunde en aardrijkskunde. Het vak is beschikbaar voor leerlingen van de havo en van de vwo onderbouw. Je sluit het vak af met een schoolexamen.