Gezond eten en regelmatig bewegen zorgen ervoor dat je beter leert. En dat komt op school goed van pas! Daarom werken we structureel aan de gezondheid van onze leerlingen. We geven extra aandacht aan inactieve leerlingen en leerlingen met een beweegachterstand, zorgen voor een breed aanbod van tussen- en naschoolse sport, werken samen met buitenschoolse sportaanbieders en zorgen voor een vernieuwing van de sport- en beweegmogelijkheden op school, bijvoorbeeld door het schoolplein te vernieuwen. Sinds 9 januari 2020 zijn we officieel erkend als gezonde school.