Op onze school hebben we een leerlingenraad. Leerlingen praten met elkaar en de medezeggenschapsraad over zaken als sfeer en voorzieningen op school. Maar ook over nieuwe ideeën en verbeterpunten. De leerlingenraad is bereikbaar via Instagram (leerlingenraad.ostrealyceum), per e-mail (leerlingenraad@ostrealyceum.nl) of natuurlijk persoonlijk.