BASISBEROEPSGERICHTE-, 
KADERBEROEPSGERICHTE- & GEMENGDE LEERWEG

De basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg vind je aan de Bergweg. Deze opleidingen bieden jou een veilige basis waar aandacht en structuur centraal staan. Dat betekent dat je les krijgt van een klein en herkenbaar docententeam. Zo zorgen we ervoor dat jij optimaal kunt leren en de begeleiding krijgt die je nodig hebt.

Alle leerwegen zijn vierjarige opleidingen waarin we de beroepspraktijk centraal laten staan. Het verschil? Dat heeft voornamelijk met het niveau, de aanpak en de hoeveelheid praktijk te maken. Tijdens deze opleidingen oriënteer je je daarnaast op vervolgonderwijs, een keuze die je in klas 4 maakt.

In de onderbouw hebben we twee dakpanklassen: een b/k klas en een k/g klas. De b/k klas bestaat uit ongeveer 19 leerlingen, de k/g klas heeft er ongeveer 25 leerlingen. Zo zorgen we ervoor dat je altijd de aandacht krijgt die je verdient. Docenten geven les in meerdere vakken waardoor je in de onderbouw les krijgt van een beperkt aantal docenten. Intensief overleg in het docententeam en afspraken over hoe lessen ingevuld worden, zorgen daarnaast voor rust en structuur.

Vanaf schooljaar 2024-2025 komt er een Nieuwe Leerweg. Deze komt in de plaats van VMBO-GT. Alle leerlingen krijgen dan een praktijkgericht examen waarbij gekozen kan worden voor verschillende profielen. Dit is landelijke wetgeving en hierop zijn we ons nu volop aan het voorbereiden.

Leerjaar 1 en 2

In de onderbouw volg je verschillende vakken, waaronder Nederlands, wiskunde en biozorg. De leerlingen in de k/g klas volgen daarnaast ook het vak Duits. Daarnaast heb je een begeleidingsles waarin het 'leren leren' aangeleerd wordt en een mentoruur waarin de mentor in gesprek gaat met jou als individu. Vanaf klas 1 wordt aandacht geschonken aan de loopbaanoriëntatie waarin vragen als 'wie ben ik', 'wat wil ik' en 'wat kan ik' centraal staan. In de onderbouw ga je uitzoeken welk niveau het beste bij jou past. En natuurlijk volg je twee uur per week de door jou gekozen modules van de OstreAcademy!

Leerjaar 3 en 4

In de bovenbouw volg je het brede beroepsprofiel Dienstverlening & Producten. Dat betekent dat je 14 uur (bb en kb) of 7 uur (gl) per week bezig bent met het oriënteren op de beroepssectoren door een praktische invulling van de lessen. Presenteren, het organiseren van activiteiten en het maken van multimediale producten zijn slechts een greep uit de vaardigheden die jij jezelf eigen gaat maken. Op die manier bereiden we je optimaal voor op het beroep wat jij in de toekomst gaat uitoefenen.

In de bovenbouw bb/kb kies je vier beroepsgerichte keuzevakken waarin je jouw talenten en interesses verder kunt ontwikkelen. In de bovenbouw gl zijn dat er twee. Door het grote aanbod kun je je breed, maar ook gericht in een bepaalde sector ontwikkelen. Naast de keuzevakken volg je in ieder geval Nederlands en Engels, rekenen en het profielvak dienstverlening&producten. Volg je de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg? Dan kies je twee vakken uit biologie, wiskunde en economie. Volg je de gemengde leerweg dan kies je drie vakken uit biologie, wiskunde, economie en Duits.

In het derde jaar begint de finale al in zicht te komen en start je met het eindexamen. Je bouwt in het derde en vierde jaar namelijk een examendossier op, wat een overzicht geeft van afgelegde toetsen, opdrachten en werkstukken. Het vierde jaar sluit je af met het centraal examen (praktisch én schriftelijk), waarbij de meeste examens digitaal afgenomen worden. Met het diploma basisberoepsgerichte leerweg kun je doorstromen naar mbo niveau 2. Heb je het diploma van de kaderberoepsgerichte leerweg behaald? Dan krijg je met jouw diploma toegang tot mbo niveau 3 of 4.

Een leerwerktraject volgen?

Dat kan met de basisberoepsgerichte leerweg! Deze leerroute is een combinatie van binnen- en buitenschools leren. Je volgt dan ten minste de vakken Nederlands en rekenen en het beroepsgerichte profielvak dienstverlening&producten. De opleiding wordt afgesloten met een diploma wat toegang geeft tot mbo niveau 2.